Kategorie

KOSMETYKI

KOSMETYKI

Problematyka wieku starczego istnieje od niepamiętnych lat, wiąże się ona bowiem z naturalnym dążeniem człowieka do przedłużenia życia oraz zachowania sprawności fizycznej i umysłowej do późnego wieku.

Analizą procesu starzenia się organizmu zajmuje się/nauka, zwana gerontologią. Na przestrzeni dziejów w pierwszych/pracach gerontologicznych znajdują się jedynie rozważania filozoficzne. Dopiero w ostatnich dziesiątkach lat gerontologią zajęła poważne miejsce pośród nauk medycznych. Wystąpiło to przede' wszystkim dzięki przedłużeniu średniej wieku człowieka, jak również w łączności z głębokimi przeobrażeniami społecznymi. Obecnie problem wieku starczego, możliwości przedłużenia młodości wysuwają się na jedno z czołowych miejsc medycyny światowej. Badania z tego zakresu łączą się z wieloma innymi dyscyplinami; celem ich jest poznanie istoty fizjologicznego procesu starzenia się, czyli przemian struktury i funkcji organizmu, które dokonują s nieustannie w ciągu całego życia człowieka. Przede wszystkim bada się wpływ różnorodnych czynników pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Do chwili obecnej istota starzenia się organizmu nie została dokładnie wyjaśniona. Niektóre ważne fakty są już dobrze udokumentowane, nad innymi prowadzone są dalsze prace badawcze. Udowodniono już, że z wiekiem zmniejsza się ilość czynnych komórkę organizmu i że proces starzenia się przyspiesza promieniowanie.

Narządem, którego starzenie się jest najbardziej widocznym objawem starzenia się całego organizmu, jest skóra. Widać na nich zmiany postępujące przez okres całego życia.

Sposoby zapobiegania starości

Jedną z najdawniej znanych substancji odmładzających była krew. W legendarnym okresie historii ludzkości wierzono, że krew przywraca ludziom utraconą młodość. Podanie głosi, że ojciec Eneasz starzec Anchizes, został odmłodzony przez królewnę kolchidzką Medeę w ten sposób, że otrzymał młodą krew na miejsce starej, zużytej.